Povinné ručení Kooperativa pojišťovna

Chci spočítat povinné ručení

V případě škody způsobené provozem motorového vozidla chrání Kooperativa povinné ručení pojištěného před případnými nároky jím poškozeného a zároveň před škodou v částkách milionů korun.

Kooperativa pojišťovna Vám nabízí povinné ručení NAMÍRU a to ve třech variantách, které se od sebe liší limity pojistného plnění:

 • 35/35 mil. Kč
  • limit pojistného plnění pro újmy na zdraví či usmrcení do výše 35 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
  • limit pojistného plnění pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného do výše 35 milionů Kč
 • 70/70 mil. Kč
  • limit pojistného plnění pro újmy na zdraví či usmrcení do výše 70 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
  • limit pojistného plnění pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného do výše 70 milionů Kč
 • 100/100 mil. Kč
  • limit pojistného plnění pro újmy na zdraví či usmrcení do výše 100 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
  • limit pojistného plnění pro škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného do výše 100 milionů Kč

Kooperativa povinné ručení NA100PRO

Výhody povinného ručení NA100PRO:

 • vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na pojišťovnu, u které je viník nehody pojištěn
 • úhrada škody na vozidle v plné výši za prokazatelně nezaviněnou nehodu
 • pojištění vozidla proti živlům
 • rychlá oprava vozu ve spolupráci se smluvními servisy Kooperativy
 • zapůjčení náhradního vozidla na celou dobu trvání opravy
 • rozsáhlé asistenční služby

Kooperativa Bonus Důvěra

 • výhoda pro dobré řidiče jezdící bez nehod
 • pojišťovna každému takovému řidiči nabízí dopředný bonus v podobě přiznání 36 měsíců doby pojištění a tedy slevy 15 %
 • co se stane, pokud během 36 měsíců nehodu způsobíte? Pouze vrátíte pojišťovně výši poskytnuté slevy.

Kooperativa povinné ručení - PLUSY a výhody

 • Kooperativa nabízí ke svému povinnému ručení širokou škálu připojištění. Můžete si tedy vybrat připojištění dle své potřeby a sestavit si tak pojištění NAMÍRU přímo pro Vás
 • asistenční služby jsou zdarma poskytovány ke každé variantě povinného ručení
 • sleva za roční platbu 5 %
 • bonus až 50 %

Chci spočítat povinné ručení