Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Další z univerzálních pojišťoven a zároveň druhou největší pojišťovnou v ČR je Kooperativa s celkovým předepsaným pojistným 20.5% (na základě údajů k 31.12.2013). Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy.

Obchodní jméno Kooperativa pojišťovna, a.s.
Základní jmění 3 mld. Kč
Sídlo Pobřežní 665/21
Praha 8
186 00
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze, oddíl, B, vložka 1897, IČ: 47116617
Telefon: 221 000 111
E-mail: info@koop.cz
Založení a vznik Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 3. 1993.
Akcionáři
společnosti
(k 31.12.2013)
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group - 96,32%
VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha - 2,07%
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha - 1,61%
Počet
zaměstnanců
(k 31.12.2013)
3586